Sinh Hoạt – Activities
* Lễ Truyền Giảng Tạ ơn ngày Chúa nhựt 11/25/2018 lúc 7:00PM. Thân mời tất cả quí Mục sư, quí tín hữu các Hội Thánh bạn và quí Đồng hương đến tham dự
 
* Lễ Giáng sinh do các Hội Thánh Báp-tit GA tổ chức ngày Thứ bảy 8/12/2018 lúc 7:00PM. Trân trọng kính mời tất cả các Hội Thánh và quí thân hữu đến tham dự để cùng đón mừng kỹ niệm Chúa Giáng sinh